DZIESIĘCIOLECIE GALERII FULL MARKET!!!

27 sierpnia 2016 roku zapraszamy wszystkich naszych klientów na uroczyste obchody 10-lecia GALERII FULL MARKET.

W programie urodzinowym:

– specjalna handlowa oferta urodzinowa 
– tort urodzinowy
– niespodzianki dla najmłodszych
– darmowa zakręcona frytka
– darmowa strefa urody dla Pań
– balonowe zoo
– malowanie twarzy
– wielki konkurs paragonowy z mega nagrodami !!!

Regulamin konkursu paragonowego,

który dobędzie się w dniu 10 urodzin Galerii FULL MARKET 27 sierpnia 2016 r.

  1.  Regulamin określa zasady „Konkursu Paragonowego" dla klientów Galerii FULL MARKET w Krośnie.
  2. Organizatorem konkursu jest „FULL MARKET" Domy Towarowe z siedzibą przy ul. Rejtana 53 w Rzeszowie.
  3. Konkurs jest realizowany wyłącznie na terenie Galerii Handlowej Full Market w Krośnie.
  4. Czas trwania konkursu to 27 sierpnia 2016 roku.
  5. Niniejszy konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
  6. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełni warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.
  7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora.
  8. Zasady przeprowadzenie konkursu: warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie w dniu 27 sierpnia 2016 roku zakupów w sklepach i placówkach zlokalizowanych na terenie galerii FULL MARKET w Krośnie. Paragon może wziąć jednorazowy udział w konkursie. 
  9. Uwaga !!! Paragonów nie łączymy.
Kategoria: Aktualności